Privacybeleid

Enspijk Buiten respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Enspijk Buiten heeft deze privacy policy opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WbP) en de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Enspijk Buiten.

Delen met derden

Enspijk Buiten zal je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou. Je kunt hierbij denken aan andere organisaties die betrokken zijn bij jouw event/activiteit (bijvoorbeeld een buitensport organisatie).
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier of reserveringsformulier worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat Enspijk Buiten gebruik maakt van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@enspijk-buiten.nl, waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

Enspijk Buiten kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Enspijk Buiten en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Enspijk Buiten verstrekt.

Bij Enspijk Buiten kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je organisatie
  • Je adres
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres

Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Enspijk Buiten verwerkt deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen.

Enspijk Buiten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Enspijk Buiten zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d.

Enspijk Buiten maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

Enspijk Buiten maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

Enspijk Buiten heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want Enspijk Buiten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van je computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

Enspijk Buiten heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Enspijk Buiten heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@enspijk-buiten.nl.

Enspijk Buiten zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Enspijk Buiten is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://enspijk-buiten.nl is de website van Enspijk Buiten. Enspijk Buiten is een onderdeel van ProjectM. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67150624
Mailadres: info@enspijk-buiten.nl.